Forside

Kart- og oppmåling

Et studie som gir deg innsikt i hvordan man måler terreng og lager kart.

2-årig studieløp

Studiet foregår over 2 år og inneholder både praktiske og teoretiske utfordringer

Søke skoleplass på fagskole

Her finner du informasjon om hvordan du søker: www.fagskoleopptak.no

Søknaden registreres her: www.vigo.no

Søknadsfristen er ordinært 15.april, men i de tilfellene det er mulig å søke direkte til den enkelte fagskolen, er fristen 1.juni